TARIEVEN

Hoe graag wij ook alles gratis zouden willen doen, is dit niet mogelijk. Dierenwelzijn Walcheren krijgt geen enkele overheidssteun en is geheel afhankelijk van donaties en giften. Wij houden om die reden onderstaande markconforme prijslijst aan.

Betalingen en/of donaties kunnen per pin (voorkeur) of contant gedaan worden.
Indien eigenaar betaling op factuur wenst, dan komen er € 7,50 administratiekosten bij.

Dieren zonder eigenaar

Dieren met eigenaar

Dieren met eigenaar - taxirit

zoek- & vangteam