Cijfers en feiten

Jaarverslag 2020

Cijfers van 2020 betreffen niet een heel jaar. Pas per 15 april 2020 zijn wij van start gegaan met de dierenambulance

Kerncijfers 2020

Aantal dagen actief

0

Aantal gereden ritten

0

Aantal keren gebeld

0

Aantal geholpen dieren

0

Aantal vrijwilligers

0

Aantal Leden Dierenvoedselbank

0

Aantal dieren van Leden Dierenvoedselbank

0

keurmerken

Stichting Dierenwelzijn Walcheren is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en onder nummer 857940065 geregistreerd. Dit betekent dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te beetalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Alles komt dus daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor zieke en /of gewonde dieren.

CBF

tekst

NKD

Het Nationaal Keurmerk Dierenambulances (NKD) is er voor alle organisaties met een dierenambulance! Met als doelstelling dat bij de uitvoering van het diervervoer moet worden voldaan aan een aantal wettelijke eisen van vervoersmiddelen, maar ook bij de behandeling van dieren en hun welzijn. De werkzaamheden van de dierenambulance moeten veilig en dierwaardig worden uitgevoerd. 

Voertuigen die het NKD-keurmerk voeren, worden twee maal per jaar gecontroleerd. Deze controles worden uitgevoerd tijdens de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening van Stichting DierenLot in het voor- en najaar. Het NKD keurt niet alleen de ambulances maar ook de organisatie zelf!